Телефон за контакти 0879/ 054 668

Услуги

Първоначален технически преглед

процес на измерване, преглеждане, изпитване, оценяване или определяне по някакъв друг начин, състоянието на газоразпределителна мрежа, разпределителен газопровод, сградна газова инсталация и газови съоръжения и сравняването им със съответните изисквания.

Добре дошли на нашият сайт

Технически надзор на газови съоръжения и инсталации в битовия и обществено-административния сектор

Фирма ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ ЕООД е създадена през 2011г. с основен предмет на дейност "Технически надзор на съоръжения с повишена опасност". Съгласно издадената от ДАМТН лицензия с №706 от 16.02.2012г. извършваме технически надзор на следните съоръжения:

  • 1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • 2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
  • 3. Газови уреди

Дейностите по технически надзор се извършват от екип от висококвалифицирани специалисти, със дългогодишен опит във всяка сфера, в която е обхвата на издадената ни лицензия. Всички служители преминават през ежегодни обучения с цел повишаване и поддържане на професионалните си познания и опазване на живота и здравето на ползвателите на съоръженията.

Във фирмата е въведена и функционира система по управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012