Периодичен технически преглед

"Уважаеми клиенти, във връзка с по-големия брой постъпили заявления за извършване на периодичен технически преглед през последния месец, Ви уведомяваме, че всяко едно заявление ще бъде разгледано и ще отговорим в срок до 5 работни дни с насрочена дата и час за извършване на съответния преглед. Екипа на "Газинстал-консулт" ЕООД обработва всяка една заявка и я включва в график."