Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

"ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ" ЕООД

Лицензиран орган за технически надзор на газови съоръжения и инсталации

Наименование на услугата Цена
   
Газови инсталации в жилищни сгради, в това число:
 - Сградна газовa инсталация в общи части на жилищни сгради
 - Битови газови инсталации в жилища
лв./брой 
   
Заверка на проект 50
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга  130
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания 40
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) 120
   
Газови инсталации в многофамилни жилищни сгради лв./брой 
   
Заверка на проект, при повече от 15 апартамента 30
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга, при повече от 15 ап. 80
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания - при извършване на периодичен (годишен) технически преглед на повече от 20 бр. апартаменти  30
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) - за повече от 15 бр. апартаменти  80
   
Газови инсталации в отоплителни котелни помещения  лв./брой 
   
Заверка на проект 120
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга  260
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания 100
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) 180
   
Бутилкова инсталация лв./брой 
   
Заверка на проект 100
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Ревизионна книга  180
Периодичен (годишен) технически преглед без изпитания 100
Периодичен технически преглед с изпитания (преизпитване) 150
   
Газови уреди  лв./брой 
   
Регистриране и Първоначален технически преглед 50
Регистриране и Първоначален технически преглед на газов уред когато прегледът се извършва едновременно с този на газовата инсталация 40
Периодичен технически преглед  - веднъж на 24 месеца 

40

 

Площадкова /дворна/ газопроводна мрежа

Цена, лв./брой 
                                                                 При дължина на мрежата: L<100 м 100 м < L < 600 м  L > 600 м
       
Оценка на съответствието с техническите изисквания  на инвестиционен проект /заверка/ 80 120 120 лв + 0.40 лв за
всеки метър >500м
       
Регистриране, Първоначален технически преглед и издаване на Разрешение за експлоатация  100 200  200 лв + 0.40 лв за
всеки метър >500м
       
Годишен технически преглед без изпитания 70 100  100 лв + 0.40 лв за
всеки метър >500м
       
Извънреден / периодичен (на 10 год) технически преглед с изпитания 70 100  100 лв + 0.40 лв за
всеки метър >500м
   
 Други услуги  
Издаване на дубликати на документи: Ревизионна книга и др. 15 лв./брой 

 

 Забележка: Всички цени са без включено ДДС.

Хиподрума: бул. Цар Борис III №23