Технически надзор на газопроводи

Фирма ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ ЕООД извършва тенически надзор на газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.

Имате нужда
от съдействие?

Свържете се с нас

„Люба Величкова“ 34, Промишлена зона Хладилника, София