Технически надзор на газови уреди

Дейностите по технически надзор се извършват от екип от висококвалифицирани специалисти, със дългогодишен опит във всяка сфера, в която е обхвата на издадената ни лицензия. Всички служители преминават през ежегодни обучения с цел повишаване и поддържане на професионалните си познания и опазване на живота и здравето на ползвателите на съоръженията.

Имате нужда
от съдействие?

Свържете се с нас

Хиподрума: бул. Цар Борис III №23